Metalist 1925 - Rukh Lviv

Metalist 1925 Metalist 1925
  • Maksim Imerekov (83')
Koniec
1
:
4
0
:
4
Rukh Lviv Rukh Lviv
  • Ange-Freddy Plumain (17' 36') , Ilya Kvasnytsya (20')
  • Denys Pidgurskyi (34')
Metalist 1925
Rukh Lviv
17'

17' Ange-Freddy Plumain
20'

20' Ilya Kvasnytsya
29'

29' Denys Pidgurskyi
34'

34' Denys Pidgurskyi
36'

36' Ange-Freddy Plumain
52'
52' Oleh Mozil za Yaroslav Protsenko
58'
58' Rostyslav Rusyn za Ari Moura
58'
58' Andrei Borjaczuk za Kostyantyn Bychek
81'
81' Maksym Zhychykov za Dmytro Kapinus
81'
81' Raymond Owusu za Dmytro Yusov
83'
83' Maksim Imerekov
90'
90' Vadim Chervak
90'
90' Oleh Mozil
50'

50' Vitaliy Roman
51'

51' Rostyslav Lyakh za Talles
60'

60' Vasyl Runich za Ange-Freddy Plumain
60'

60' Vitaliy Kholod za Denys Pidgurskyi
61'

61' Ange-Freddy Plumain
90'

90' Denys Teslyuk za Yaroslav Karabin
90'

90' Oleh Fedor za Ilya Kvasnytsya

Relacja z meczu Metalist 1925 - Rukh Lviv

90  + 10'

To już wszystko! Sędzia odgwizduje koniec meczu.

90  + 4'

Rukh Lviv wykonuje zmianę. Ilya Kvasnytsya schodzi z boiska a wchodzi Oleh Fedor.

90  + 4'

Rukh Lviv wykonuje zmianę. Yaroslav Karabin schodzi z boiska a wchodzi Denys Teslyuk.

90  + 2'

Oleh Mozil otrzymuje żółtą kartkę od sędziego.

90

Vadim Chervak otrzymuje żółtą kartkę

83

G O O O L - Maksim Imerekov trafia do celu!

81

Dmytro Yusov schodzi z boiska i zastępuje go Raymond Owusu

81

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Dmytro Kapinus schodzi z boiska a wchodzi Maksym Zhychykov.

61

Ange-Freddy Plumain otrzymuje żółtą kartkę

60

Denys Pidgurskyi schodzi z boiska i zastępuje go Vitaliy Kholod

60

Ange-Freddy Plumain schodzi z boiska i zastępuje go Vasyl Runich

58

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Kostyantyn Bychek schodzi z boiska a wchodzi Andrei Borjaczuk.

58

Ari Moura schodzi z boiska i zastępuje go Rostyslav Rusyn

52

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Yaroslav Protsenko schodzi z boiska a wchodzi Oleh Mozil.

51

Talles schodzi z boiska i zastępuje go Rostyslav Lyakh

50

WYLATUJE! - Vitaliy Roman dostaje czerwoną kartkę! Koledzy z drużyny ostro protestują!

46

Druga połowa trwa.

45  + 3'

Koniec! Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy.

36

G O O O L - Ange-Freddy Plumain trafia do celu!

34

G O O O L - Denys Pidgurskyi trafia do celu!

29

Denys Pidgurskyi otrzymuje żółtą kartkę od sędziego.

20

G O O O L - Ilya Kvasnytsya trafia do celu!

17

G O O O L - Ange-Freddy Plumain z Rukh Lviv wbija gola z jedenastki!

0

Sędzia rozpoczyna mecz.

90  + 10'

To już wszystko! Sędzia odgwizduje koniec meczu.

90  + 4'

Rukh Lviv wykonuje zmianę. Ilya Kvasnytsya schodzi z boiska a wchodzi Oleh Fedor.

90

Vadim Chervak otrzymuje żółtą kartkę

83

G O O O L - Maksim Imerekov trafia do celu!

81

Dmytro Yusov schodzi z boiska i zastępuje go Raymond Owusu

81

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Dmytro Kapinus schodzi z boiska a wchodzi Maksym Zhychykov.

61

Ange-Freddy Plumain otrzymuje żółtą kartkę

60

Denys Pidgurskyi schodzi z boiska i zastępuje go Vitaliy Kholod

60

Ange-Freddy Plumain schodzi z boiska i zastępuje go Vasyl Runich

58

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Kostyantyn Bychek schodzi z boiska a wchodzi Andrei Borjaczuk.

58

Ari Moura schodzi z boiska i zastępuje go Rostyslav Rusyn

52

Metalist 1925 wykonuje zmianę. Yaroslav Protsenko schodzi z boiska a wchodzi Oleh Mozil.

51

Talles schodzi z boiska i zastępuje go Rostyslav Lyakh

50

WYLATUJE! - Vitaliy Roman dostaje czerwoną kartkę! Koledzy z drużyny ostro protestują!

46

Druga połowa trwa.

45  + 3'

Koniec! Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy.

36

G O O O L - Ange-Freddy Plumain trafia do celu!

34

G O O O L - Denys Pidgurskyi trafia do celu!