Skład drużyny

Trener

Alan Pardew

Alan Pardew

Bramkarze

Iliya Shalamanov

Iliya Shalamanov

1

Gustavo Busatto

Gustavo Busatto

12

Aleks Bozhev

Aleks Bozhev

25

Dimitar Evtimov

Dimitar Evtimov

Obrońcy

Valentin Antov

Valentin Antov

Radoslav Zhivkov

Radoslav Zhivkov

Aleksandar Buchkov

Aleksandar Buchkov

Kaloyan Pehlivanov

Kaloyan Pehlivanov

Enes Mahmutović

Enes Mahmutović

Rosen Marinov

Rosen Marinov

2

Jurgen Mattheij

Jurgen Mattheij

4

Menno Koch

Menno Koch

6

Hristiyan Petrov

Hristiyan Petrov

7

Yohan Bai

Yohan Bai

16

Asen Donchev

Asen Donchev

18

Bradley Mazikou

Bradley Mazikou

19

Ivan Turitsov

Ivan Turitsov

26

Rosen Bozhinov

Rosen Bozhinov

Pomocnicy

Ivan Mitrev

Ivan Mitrev

Martin Smolenski

Martin Smolenski

Yoan Baurenski

Yoan Baurenski

Hristo Radkov

Hristo Radkov

3

Geferson

Geferson

5

Fede Varela

Fede Varela

8

Graham Carey

Graham Carey

9

Jordy Caicedo

Jordy Caicedo

20

Junior Nzila

Junior Nzila

21

Amos Youga

Amos Youga

24

Karlo Muhar

Karlo Muhar

29

Thomas Lam

Thomas Lam

Napastnicy

Mitko Mitkov

Mitko Mitkov

Mark-Emilio Papazov

Mark-Emilio Papazov

10

Georgi Yomov

Georgi Yomov

14

Kaloyan Krastev

Kaloyan Krastev

15

Thibaut Vion

Thibaut Vion

17

Bismark Charles Sie

Bismark Charles Sie

23

Ahmed Ahmedov

Ahmed Ahmedov

27

Mauricio Garcez

Mauricio Garcez

28

Brayan Moreno

Brayan Moreno

30

Yanic Wildschut

Yanic Wildschut